UNIDADE 3:

 AS FUNCIÓNS VITAIS NO SER HUMANO 

As funcións de nutrición, relación e reprodución son as que levan a cabo todos os seres vivos. A terceira unidade do curso manteranos ocupados no seu coñecemento e investigación.

 CONTIDOS DO CURRÍCULO             

 • B2.1. O corpo humano e o seu funcionamento.

 • B2.2. Anatomía e fisioloxía.

 • B2.3. Células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas.

 • B2.4. Diferentes tipos de células. Os virus e as bacterias.

 • B2.5. As funcións vitais no ser humano.

 • B2.6. Función de relación (órganos dos sentidos, sistema nervioso e aparello locomotor).

 • B2.7. Función de nutrición (aparellos respiratorio, dixestivo, circulatorio e excretor).

 • B2.8. Función de reprodución (aparello reprodutor).

 • B2.9. Saúde e enfermidade.

 • B2.10. Principais enfermidades que afectan aos aparellos e sistemas do organismo humano.

 • B2.11. Hábitos saudables para previr enfermidades.

 • B2.12. Trastornos alimenticios.

 • B2.13. Efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas.

 • B2.14. Tipos de dietas.

 • B2.15. Análise de etiquetas de produtos.

 • B2.16. Avances da ciencia que melloran a saúde e a vida.

 • B2.17. Coñecemento de actuacións básicas de primeiros auxilios.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

 WEBS 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

CNB2.1.1

Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do ser humano.

 

CNB2.2.1

Identifica e describe as principais características dos aparellos respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e explica as principais funcións.

 

CNB2.3.1

Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado e mantemento do funcionamento global do corpo.

 

CNB2.3.2

Coñece e explica os principios das dietas equilibradas, identificando as prácticas saudables para previr e detectar os riscos para a saúde.

 

CNB2.3.3

Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas.

 

CNB2.3.4

Observa, identifica e describe algúns avances da ciencia que melloran a saúde (medicina, produción e conservación de alimentos, potabilización da auga etc.).

 

CNB2.3.5

Coñece técnicas de primeiros auxilios, en situacións simuladas e reais.

 VÍDEOS 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now