UNIDADE 2:

 AS MÁQUINAS E A TECNOLOXÍA 

Nesta unidade introduciremos nocións fundamentais sobre as máquinas e a tecnoloxía. Elaboraremos circuítos eléctricos e investigaremos sobre os seus efectos e sobre a estreita relación que teñen a electricidade e o magnetismo.

 CONTIDOS DO CURRÍCULO             

  • B5.1. Máquinas e aparellos. Tipos de máquinas na vida cotiá e a súa utilidade.

  • B5.2. Análise de operadores e emprego na construción dun aparello.

  • oncepto de enerxía. Diferentes formas de enerxía. A luz como fonte de enerxía.

  • B5.3. Construción de estruturas sinxelas que cumpran unha función ou condición para resolver un problema a partir de pezas moduladas.

  • B5.4. A electricidade no desenvolvemento das máquinas.

  • B5.5. Elementos dos circuitos eléctricos.

  • B5.6. Efectos da electricidade.

  • B5.7. Condutores e illantes.

  • B5.8. A relación entre electricidade e magnetismo.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

 WEBS 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

CNB5.1.1

Identifica diferentes tipos de máquinas e clasifícaas segundo o número de pezas, o xeito de accionalas e a acción que realizan.

 

CNB5.1.2

Observa, identifica e describe algúns dos compoñentes das máquinas.

 

CNB5.1.3

Observa e identifica algunha das aplicacións das máquinas e dos aparellos e a súa utilidade para facilitar as actividades humanas.

 

CNB5.2.1

Constrúe algunha estrutura sinxela que cumpra unha función ou condición para resolver un problema a partir de pezas moduladas (escaleira, ponte, tobogán etc.).

 

CNB5.3.1

Identifica os elementos dun circuíto eléctrico, constrúe un e explica algúns efectos da electricidade.

 

CNB5.3.2

Observa e identifica as principais características dos imáns e relaciona electricidade e magnetismo.

 VÍDEOS 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now