UNIDADE 5:

 AS RELACIÓNS ENTRE OS SERES VIVOS 

Na última unidade centrarémonos nas relacións que se establecen entre os seres vivos. Falaremos de ecosistemas e de cadeas alimentarias.

 CONTIDOS DO CURRÍCULO             

  • B3.6. As relacións entre os seres vivos. Cadeas alimentarias. Poboacións, comunidades e ecosistemas. Características e compoñentes dun ecosistema.

  • B3.7. Ecosistemas: pradaría, poza, lagoa, bosque, litoral e cidade e os seres vivos. A biosfera, diferentes hábitats dos seres vivos.

  • B3.8. Hábitos de respecto e coidado cara aos seres vivos.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

 WEBS 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

CNB3.2.3

Explica a importancia da fotosíntese para a vida na Terra.

CNB3.3.1

Investiga e explica as relacións entre os seres vivos. Cadeas alimentarias. Poboacións, comunidades e ecosistemas.

CNB3.3.2

Recoñece e explica algúns ecosistemas: pradería, charca, bosque, litoral e cidade e os seres vivos que neles habitan.

 

CNB3.3.3

Observa e identifica diferentes hábitats dos seres vivos facendo fincapé no coidado destes e nomea algunhas causas de extinción de especies.

 VÍDEOS 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now