UNIDADE 1:

 A TERRA E O UNIVERSO 

A primeira unidade do curso ocúpase da astronomía. Centramos a atención no noso planeta e nos seus movementos de rotación e translación.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

 CONTIDOS DO CURRÍCULO                    

  • B2.1. O Universo: galaxia, estrela, planeta, satélite, asteroide e cometa.

  • B2.2. O sistema Solar: o Sol e os planetas.

  • B2.3. O planeta Terra e a Lúa. Características.

  • B2.4. Movementos terrestres e as súas consecuencias: as estacións do ano, día e noite, fusos horarios.

  • B2.5. A translación da Lúa: as fases lunares. Eclipses e mareas.

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

CSB2.1.1

Describe como é e de que forma se orixinou o Universo e explica os seus principais compoñentes identificando galaxia, estrela, planeta, satélite, asteroide e cometa.

CSB2.2.1

Describe as características, compoñentes do Sistema Solar, localizando o Sol no centro do mesmo e os planetas segundo a súa proximidade.

CSB2.3.1

Define e representa o movemento de translación terrestre, o eixe do xiro e os polos xeográficos, asocia as estacións do ano ao seu efecto combinado e calcula os fusos horarios.

CSB2.3.2

Explica o día e a noite como consecuencia da rotación terrestre e como unidades para medir o tempo.

CSB2.3.3

Define a translación da Lúa identificando e nomeando as fases lunares.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now