UNIDADE 2:

 O PATRIMONIO CULTURAL 

Completamos o bloque das pegadas do tempo coa unidade que se refire ao patrimonio histórico e cultural. Salientaremos a importancia de protexelo, conservalo e difundilo pois trátase dunha herdanza de valor incalculable.

Efectuaremos investigacións sobre sitios e lugares declarados como Patrimonio da Humanidade pola Unesco.

 CONTIDOS DO CURRÍCULO             

  • B4.11. O noso patrimonio histórico e cultural.

  • B4.12. Patrimonio da Humanidade. Elaboración dunha guía sobre os sitios e lugares Patrimonio da Humanidade.

  • B4.13. Museos, sitios e monumentos históricos como espazos de aprendizaxe e gozo.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

 WEBS 

 VÍDEOS 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

CSB4.4.1

Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico e asume as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora.

CSB4.4.2

Respecta os restos históricos e valóraos como un patrimonio que debemos legar e recoñece o valor que o patrimonio arqueolóxico monumental nos achega para o coñecemento do pasado.

 

CSB4.5.1

Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse cando visita un museo ou un edificio antigo.

CSB4.5.2

Aprecia a herdanza cultural a escala local, nacional e europea como a riqueza compartida que hai que coñecer, preservar e coidar.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now