UNIDADE 4:

 A UNIÓN EUROPEA 

Seguiremos investigando sobre Europa pero agora desde o punto de vista político e da súa organización territorial. Estudaremos as orixes da Unión Europea e os seus principais obxectivos como organización supraestatal.

Aproveitaremos para debater sobre os problemas actuais que máis afectan á Unión Europea desde o punto de vista político, económico e social.

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

 CONTIDOS DO CURRÍCULO             

  • B3.1. A Unión Europea.

  • B3.2. A organización económica, social, política e territorial da Unión Europea.

             -Aproximación a algunhas características significativas dos países                  europeos a través dun proxecto cooperativo.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

CSB3.1.1

Explica que é a Unión Europea e cales son os seus obxectivos políticos e económicos e localiza nun mapa os países membros e as súas capitais.

CSB3.1.2

Identifica as principais institucións e os seus órganos de goberno na Unión Europea, recoñecendo os seus símbolos e explicando en que consiste o mercado único e a zona euro.

 

 WEBS 

 VÍDEOS 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now