IDEA 9  

Cando a tarefa é significativa os rapaces adoitan esforzarse

Cada vez resulta máis frecuente escoitar a algúns políticos falar de que hai que recuperar a "cultura do esforzo". Como se iso fose algo que se perdera exactamente o día en que eles saíron da escola.

Temos unha mala noticia para esa xente. Os nenos esfórzanse máis que a maioría dos adultos. Iso si, sempre que a tarefa que están a realizar teña algún significado para eles. Non hai nada máis demoledor para esa mal chamada cultura do esforzo que propoñer actividades inútiles, descontextualizadas e repetitivas, actividades que para os nenos non gardan ningunha relación co seu mundo e das que os adultos nin sequera nos esforzamos en facerlles comprender a súa necesidade ou utilidade. A obediencia debida non pode substituír o desexo natural da procura de sentido.

La voluntad de aprender y realizar algo puede ser calificada de disciplina. Todo eso supone la existencia de una persona. La disciplina nace de la conciencia de disponer de uno mismo, no de la conciencia de depender de los demás.

 

El ejército, apoyándose en la posibilidad de imponer castigos, solo alcanza la obediencia. La disciplina tiene su origen en una voluntad libre. Las renuncias y fatigas que la disciplina nos impone responden a una aspiración superior. No se trata del grado de fatiga que se pueda sentir; toda persona adulta sabe que la disciplina (lo que merece ese nombre) exige más esfuerzo que la obediencia, la cual no surge de un interés personal y consiste solamente en comportarse con astucia para evitar ser castigado. La disciplina está estrechamente relacionada con nuestras convicciones, con nuestra conciencia y nuestra madurez.

La cartilla militar

MAX FRISCH

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now