UNIDADE 2:

A ORACIÓN: SUXEITO E PREDICADO 

Do estudo dos tipos de palabras pasamos na segunda unidade a estudar a oración e os enunciados. Introduciremos nocións elementais de sintaxe co obxectivo de diferenciar suxeito e predicado polas funcións que desempeñan dentro da oración.

 CONTIDOS DO CURRÍCULO             

  • B4.5. Recoñecemento e observación reflexiva dos constituíntes oracionais: a oración simple, suxeito e predicado.

  • B4.11. As relacións gramaticais. Recoñecemento e explicación reflexiva das relacións que se establecen entre o substantivo e o resto dos compoñentes do grupo nominal.

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

LCB4.2.5

Identifica as oracións como unidades de significado completo. Recoñece a oración simple, diferencia suxeito e predicado.

LCB4.4.6

Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

 WEBS 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now