UNIDADE 1:

 ÁNGULOS, PLANOS E SIMETRÍA 

Nesta unidade aprenderemos a distinguir tipos de ángulos segundo a súa abertura e posición. Tamén trataremos a representación de puntos no plano de coordenadas así como a simetría e relacións de paralelismo e perpendicularidade.

 CONTIDOS DO CURRÍCULO             

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

  • B4.1. Posicións relativas de rectas e circunferencias.

  • B4.2. Ángulos en distintas posicións: consecutivos, adxacentes, opostos polo vértice...

  • B4.3. Sistema de coordenadas cartesianas. Descrición de posicións e movementos.

  • B4.4. A representación elemental do espazo, escalas e gráficas sinxelas.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

 PRESENTACIÓNS 

MTB4.1.1

Identifica e representa posicións relativas de rectas e circunferencias.

 

MTB4.1.2

Identifica e representa ángulos en diferentes posicións: consecutivos, adxacentes, opostos polo vértice.

MTB4.1.3

Describe posicións e movementos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, xiros.

MTB4.1.4

Realiza escalas e gráficas sinxelas, para facer representacións elementais no espazo.

MTB4.1.5

Identifica en situacións moi sinxelas a simetría do tipo axial e especular.

 VÍDEOS 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now