UNIDADE 2:

 POLÍGONOS: ÁREA E PERÍMETRO 

Analizaremos as principais figuras xeométricas planas, especialmente os triángulos e aprenderemos a calcular a súa área e o seu perímetro. 

 CONTIDOS DO CURRÍCULO             

  • B4.5. Formas planas e espaciais: figuras planas: elementos, relación e clasificación.

  • B4.6. Clasificación de triángulos atendendo os seus lados e os seus ángulos.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

 WEBS 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

MTB4.2.1

Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e aos seus ángulos, identificando as relacións entre os seus lados e entre ángulos.

MTB4.2.2

Utiliza instrumentos de debuxo e ferramentas tecnolóxicas para a construción e exploración de formas xeométricas.

MTB4.3.1

Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, cadrado e triángulo.

MTB4.3.2

Aplica os conceptos de perímetro e superficie de figuras para a realización de cálculos sobre planos e espazos reais e para interpretar situacións da vida diaria.

 VÍDEOS 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now